czwartek, 9 marca 2017

Rozpoczynamy leśne wykłady edukacyjne dla seniorów

Wykładem pt. "Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Początek końca czy świetlana przyszłość?" w poniedziałek 13. marca w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto" w Wieliczce zainaugurujemy cykl leśnych wykładów edukacyjnych dla seniorów - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie.

Wykłady te są częścią kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez naszą fundację, w ramach której promujemy małopolskie lasy otwarte dla każdego, nie tylko dla osób młodych i zdrowych, ale także dla starszych i niepełnosprawnych. Poprzez spotkania  z  pracownikami Lasów Państwowych i osobami współpracującymi i działającymi na rzecz lasów, chcemy przybliżać osobom starszym tematykę związaną z możliwością wykorzystania lasu zarówno w celach rekreacyjnych, jak i rehabilitacyjnych. Prelegenci będą starali się przekonać seniorów, że nie powinni zamykać się w swoim środowisku i że mogą na co dzień korzystać z piękna przyrody, a dzień spędzony w lesie może być szczególną formą ich aktywności, relaksu i rehabilitacji. Poruszone zostaną również tematy związane z kulturotwórczą rolą lasów.

Przedsięwzięcie, które  rozpoczynamy wpisuje się w naszą akcję "Lasy dla życia", w ramach której konsekwentnie i na coraz większą skalę popularyzujemy rekreację i rehabilitację osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem przyrody i lasu. Jednym z celów, który przyświeca naszym działaniom jest integracja różnych środowisk wokół tej problematyki. Prelekcje prowadzone m.in. przez leśnika Nadleśnictwa Nowy Targ i osoby działające na rzecz Lasów Państwowych są dowodem takiej, dobrej współpracy. Jeśli formuła leśnych wykładów spotka się z  zainteresowaniem ze strony seniorów, nie wykluczamy dalszych tego typu spotkań, poszerzonych o nowych prowadzących.

Poniżej prezentujemy harmonogram wykładów:

13.03.2017r. godz. 17:00 Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne "Solne Miasto" w Wieliczce- inauguracja leśnych wykładów, wykład pt. "Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Początek końca czy świetlana przyszłość? " - prowadzący: Krzysztof Przybyła - leśniczy Leśnictwa Bór w Nadleśnictwie Nowy Targ
10.04.2017r. godz. 17:00 Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne "Solne Miasto" w Wieliczce,  wykład pt. "Społeczne, ekonomiczne i gospodarcze funkcje Lasów Państwowych"
08.05.2017r.  godz. 16:00 Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne "Solne Miasto" w Wieliczce, wykład pt. "Św. Jan Gwalbert- zapomniany patron leśników...", prowadzący: dr Zbigniew Powązka- UTW im. Jana Pawła II w Krakowie, Joanna Tlałka - Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych 
22.05.2017r.  godz. 17:00 Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, wykład pt. "Zrównoważona gospodarka leśna. Leśne kompromisy", prowadzący: Krzysztof Przybyła,