środa, 23 stycznia 2013

Nasza misja

Misją Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych jest przekształcanie małych pomysłów w wielkie działania. Chcemy aby droga od zamiaru do jego realizacji była sposobnością do zdobywania doświadczeń, wzajemnego poznania i tworzenia relacji pomiędzy różnymi osobami i środowiskami.