środa, 23 stycznia 2013

Rada RFIL

Rada Fundacji jest wewnętrznym organem kontroli i nadzoru. W skład Rady Fundacji wchodzą:

Mieczysław Czytajło - przewodniczący
Barbara Mirek-Michalska
Anna Tarkowska
Lidia Grzegorzak