niedziela, 20 listopada 2016

O związkach matematyki i przyrody na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr Jordana zorganizowało na Uniwersytecie Pedagogicznym  w Krakowie wykład z dziedziny matematyki i przyrody.


"Przykłady kształtowania wzajemnych związków między matematyką i przyrodą" to pełna nazwa wykładu, który w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosił Zbigniew Powązka - doktor matematyki, emerytowany wykładowca UP, obecnie także Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie. W trakcie wystąpienia, które było kierowane przede wszystkim do młodzieży małopolskich szkół, ale i studentów oraz wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego i wszystkich zainteresowanych tematyką, doktor opowiadał o przyrodzie językiem matematyka. Dowodził, że dzięki matematycznym wzorom jesteśmy w stanie zmierzyć wysokość drzewa, ilość płatków kwiatów, roczny przyrost złoża torfowego na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich...

Dr Powązka to sympatyk naszej fundacji, chętnie angażujący się w realizację jej przedsięwzięć, w tym "Lasów dla życia", których idea jest mu bliska, z uwagi na to, że jest wielkim miłośnikiem przyrody. Pomysł przygotowania wykładu zrodził się właśnie podczas leśnych wędrówek, w których aktywnie uczestniczył. W przygotowaniu wystąpienia pomogły również rozmowy Pana Doktora z leśnikami, którzy towarzyszyli uczestnikom "Lasów dla życia" w trakcie ich spacerów po małopolskich lasach.

Wśród słuchaczy wykładu na Uniwersytecie Pedagogicznym był również przedstawiciel FRIL. Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy udanego wykładu, który stanowi znakomity przykład tego, w jaki sposób możemy połączyć swój zawód z naszą pasją.