poniedziałek, 9 października 2017

XXV Międzynarodowe Sympozjum Sacrum i przyroda

W dniach 7-8 października w Ojcowskim Parku Narodowym odbyło się jubileuszowe XXV Międzynarodowe Sympozjum Sacrum i przyroda pn. "Edukacja i Duchowość Ekologiczna". Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja) oraz Ojcowski Park Narodowy i Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły.

piątek, 22 września 2017

O patronie leśników na łamach Niedzieli

Na łamach ogólnopolskiego czasopisma "Niedziela" ( nr 38/2017 ) ukazał się artykuł nt. patrona leśników- św. Jana Gwalberta. W artykule mowa jest również nt. naszych "Lasów dla życia", w ramach których popularyzujemy postać św. Gwalberta. Zapraszamy do lektury!

wtorek, 20 czerwca 2017

400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

W sobotę 17. czerwca w  Rytwianach odbyły się Główne Uroczystości Jubileuszowe 400-lecia Pustelni Złotego Lasu.W tym ważnym wydarzeniu wzięła udział kilkunastoosobowa reprezentacja Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.


czwartek, 15 czerwca 2017

Wielkie świętowanie w DPS im. Św. Brata Alberta w Krakowie

 13. czerwca w zaprzyjaźnionym z nami Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie odbyła się impreza pod nazwą "Dzień Mieszkańca". Jak co roku, mieliśmy okazję tam gościć i  wspólnie z mieszkańcami świętować.wtorek, 16 maja 2017

O zapomnianym patronie leśników

Kontynuujemy wykłady o tematyce leśnej, kierowane do seniorów z UTW i nie tylko. Bohaterem kolejnego, trzeciego już wykładu zatytułowanego „Zapomniany patron leśników" był Święty Jan Gwalbert.