wtorek, 8 marca 2016

O matematyce w przyrodzie

7. marca w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie
dr Zbigniew Powązka -  matematyk, pedagog, słuchacz
i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku  im. Jana Pawła II w Krakowie wygłosił wykład pt. "Matematyka i przyroda-wzajemne związki".


Blisko godzinny wykład dr Powązki był inspirowany jego uczestnictwem w projekcie "Lasy dla życia". Pan Zbigniew zbierał materiał potrzebny mu do napisania wystąpienia na szlaku leśnych wędrówek, podczas których z bliska przyglądał się przyrodzie małopolskich lasów. Jak wielokrotnie podkreślał, pomocne okazały się również jego rozmowy z leśnikami, których gościliśmy na każdym z wyjazdów rekreacyjnych. Wizyta Pana Zbigniewa w rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem w Nowym Targu podczas projektowego seminarium naukowego w Zakopanem (25-27.09.2015) zaowocowała nawiązaniem kontaktu z leśniczym Leśnictwa Bór - Krzysztofem Przybyłą, który chętnie dzielił się z wykładowcą swoją wiedzą nt. torfowiska i unikatowego w skali Europy rezerwatu Bór na Czerwonem. Leśnik był również obecny na wykładzie w Sanktuarium. Wystąpienia dr Powązki wysłuchało kilkudziesięciu słuchaczy UTW im. Jana Pawła II w Krakowie. Na sali obecna była również reprezentacja naszej fundacji - Prezes oraz koordynator projektu "Lasy dla życia".
Dr Powązka nie wyklucza kolejnych wykładów matematycznych inspirowanych przyrodą, której jest wielkim miłośnikiem.