piątek, 4 marca 2016

Klubu Przyjaciół Lasu w przededniu wiosny

W czwartkowy wieczór w zaprzyjaźnionym z nami MDKu  "Dom Harcerza" przy ul. Lotniczej 1 w Krakowie odbył się kolejny Klub Przyjaciół Lasu - międzypokoleniowe spotkanie, którego celem jest szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-leśna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Klub Przyjaciół Lasu to spotkania z ciekawymi gośćmi-przyrodnikami i miłośnikami lasu, którymi tym razem byli studenci z sekcji łowieckiej Koła Naukowego Leśników na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Młodzi leśnicy podzielili się z nami swoją wiedzą przyrodniczą nt. dzikich zwierząt - także tych, które, jeśli tylko dobrze poszukamy, napotkamy w samym Krakowie. Usłyszeliśmy czym są gatunki synantropijne, jak postępować ze zwierzyną, którą spotkamy na swojej drodze. Dowiedzieliśmy się m.in. jak zbudowane jest poroże jeleni, jak określać wiek kozła i sarny, jak nazywamy ślady poszczególnych zwierząt. Studenci opowiadali  m.in. o lisach, dzikach, sarnach, borsukach i bobrach.
Spotkanie miało kameralny charakter i uczestniczyło w nim kilkunastu pasjonatów przyrody i lasu.