wtorek, 15 marca 2016

I Ogólnopolski Turniej Drogowców i Samorządowców w halowej piłce nożnej w Dobczycach

W dniach 10-12 marca w Dobczycach odbył się
I Ogólnopolski Turniej Drogowców i Samorządowców w halowej piłce nożnej im.Grzegorza Stecha.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Fundację im. Grzegorza Stecha "Pomagamy zdolnej młodzieży". Celem imprezy było uczczenie pamięci Grzegorza Stecha i promowanie działalności fundacji Jego imienia. Przedstawiciele Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych uczestniczyli w uroczystym otwarciu turnieju i w seminarium pn."Kształtowanie wizerunku drogowców". Nasza fundacja zabrała też głos w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.

Członkowie Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych byli inicjatorami powstania Fundacji im. Grzegorza Stecha "Pomagamy zdolnej młodzieży". FRIL od początku wspiera Fundację w realizacji jej celów statutowych, do których należy przede wszystkim wszechstronna pomoc młodym, zdolnym ludziom, którzy chcą się uczyć i rozwijać swoje talenty. Przykładem naszych wspólnych działań w obszarze edukacji przyrodniczo-leśnej dzieci i młodzieży jest powołany w ubiegłym roku Klub Przyjaciół Lasu, nad którym patronat honorowy sprawuje Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Niepołomicka" i Wydział Leśny UR w Krakowie. Klub ma charakter międzypokoleniowych spotkań z ciekawymi gośćmi w MDK "Dom Harcerza", dzięki którym dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę przyrodniczą, ale również podnoszą swoje kompetencje społeczne, rozwijają talenty i pasje związane z przyrodą. Naszym wspólnym celem jest też integracja różnych środowisk w obszarze edukacji przyrodniczo-leśnej. Pomagają nam w tym m.in. pracownicy naukowi i studenci Koła Naukowego Leśników na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Powołany przez obie fundacje  Klub Przyjaciół Lasu działa w oparciu o potencjał naukowy, czas i zaangażowanie społeczne studentów leśnictwa, którzy chętnie angażują się w działania edukacyjne prowadzone przez Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych wspólnie z Fundacją im. Grzegorza Stecha "Pomagamy zdolnej młodzieży".zdj. Dobczyce- Dobczycki portal informacyjny