niedziela, 29 maja 2016

Seminarium Stowarzyszenia Kobiet Lasu

Relacja-konflikt-mediacja to tytuł seminarium, które odbyło się w dniach 16-17 maja br. w Ustroniu Jaszowcu na terenie RDLP w Katowicach. Ośrodek "Leśnik” gościł prawie setkę członkiń Stowarzyszenia Kobiet Lasu, które spotkały się także po to, aby uczestniczyć w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. W seminarium uczestniczyła Prezes naszej Fundacji.

Uczestniczki seminarium przywitał zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych  prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Katowicach Maria Michalska. Przybyłe z całej Polski kobiety związane z leśnictwem wysłuchały wykładów Jolanty Kaczorek i Agaty Bechowskiej-Gebhardt poświęconych mediacji i lobbingowi. 
Pierwszego dnia seminarium dr hab. Wiesława Ł. Nowacka z SGGW w Warszawie opowiedziała uczestniczkom spotkania o przebiegu konferencji zorganizowanej w Rogowie (27-30.08.2015 r.), której patronowało Stowarzyszenie Kobiet Lasu wraz z International Union of Forest Research Organizations i Wydziałem Leśnym SGGW w Warszawie.
Drugi dzień wypełniły warsztaty prowadzone w trzech grupach tematycznych: komunikacja, mediacje i lobbing, jako szczególny rodzaj konfliktu.
W międzyczasie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego członkinie stowarzyszenia obdarzyły zaufaniem zarząd w składzie niezmienionym od dwóch kadencji.

Stowarzyszenie Kobiet Lasu powstało 4 lipca 2009 roku w Katowicach. Organizacja liczy 357 pań, do których należą leśniczki pracujące w PGL Lasy Państwowe, a także kobiety związane z organizacjami, instytucjami i firmami współpracującymi lub działającymi na rzecz lasów i obszarów chronionych (uczelnie przyrodnicze, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, parki narodowe i krajobrazowe i in.). Wśród celów Stowarzyszenia są m. in.: integracja środowiska kobiet związanych z leśnictwem, wymiana doświadczeń zawodowych i prywatnych, pomoc w rozwoju i wszechstronnej edukacji kobiet oraz budowanie środowiska opiniotwórczego i opiniodawczego. 
Więcej na temat SKL można przeczytać na stronie http://kobietylasu.com/.

Członkiniami Stowarzyszenia Kobiet Lasu są Panie z naszej Fundacji - Zdzisława Kot-Malinowska oraz Joanna Tlałka.