środa, 5 listopada 2014

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych na inauguracji akademickiej UTW

W poniedziałek 27 października Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych uczestniczyło w uroczystej inauguracji roku akademickiego seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II.
Na zaproszenie seniorów reprezentacja naszej fundacji (prezes wraz z koordynatorem projektu) gościła w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce, gdzie odbyła się inauguracja roku akademickiego UTW JP II. Nasza wizyta na tej uroczystości świadczy o dobrej współpracy FRIL z Uniwersytetem, którego studenci tak aktywnie włączyli się w realizację projektu "Przez pokolenia-przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów".
Seniorom oraz przybyłym na uroczystość gościom,wśród których znaleźli się m.in. zastępca burmistrza Wieliczki Pani Urszula Rusecka, prof. dr hab. Zbigniew Makieła, który wygłosił wykład pt. "Innowacyjne miasto" oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Józef Pilch, przedstawiliśmy najważniejsze założenia projektu i przebieg poszczególnych jego działań. Opowiedzieliśmy o każdej z czterech wycieczek seniorów, zajęciach komputerowych i o niedawnym spotkaniu z podróżnikiem, którego 22 października gościliśmy w kawiarence DPS na Łanowej 41. W trakcie naszego wystąpienia zaprezentowaliśmy również krótki pokaz zdjęć z każdego wyjazdu seniorów i innych zajęć, w których uczestniczyła blisko dwudziestoosobowa grupa słuchaczy UTW JP II.  


Częścią spotkania był występ stypendystów Jana Pawła II - uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce, którzy specjalnie dla uczestników imprezy zagrali na akordeonie.


Bardzo dziękujemy Dyrektorowi  UTW im .Jana Pawła II Panu Pawle Mucha oraz studentom UTW za zaproszenie na uroczystość. Było nam niezmiernie miło gościć u seniorów, z którymi nawiązaliśmy bardzo dobrą i owocną współpracę przy realizacji naszego innowacyjnego projektu "Przez pokolenia-przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów". Po zakończeniu projektu mamy nadzieję na ponowne nawiązanie współpracy z seniorami przy realizacji kolejnych naszych przedsięwzięć. 


.
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II na swojej stronie internetowej zamieścił artykuł nt. samego projektu "Przez pokolenia- przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów" oraz uczestnictwa w nim studentów Uniwersytetu. Artukuł znajduje się pod linkiem www.utwjp2.pl