wtorek, 30 września 2014

Czwarte, ostatnie już zajęcia komputerowe dla seniorów

W poniedziałek 29.09 seniorzy po raz ostatni spotkali się w pracowni komputerowej w ramach projektu "Przez pokolenia -przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów".

W zajęciach wzięli udział  podopieczni dwóch krakowskich DPS oraz słuchacze UTW. Spotkanie poprzedziło kolejny wyjazd turystyczno-rekreacyjny,tym razem do Nadleśnictwa Krzeszowice.  Częścią zajęć było m.in. wspólne oglądanie i komentowanie galerii zdjęć z ostatnich wydarzeń projektowych, tj. z wyjazdu do Niepołomic i imprezy integracyjnej. Seniorzy dokładnie zapoznawali się z bieżącymi informacjami już nie tylko na stronie internetowej projektu, ale także na portalu społecznościowym fundacji.
Przybyli na zajęcia seniorzy wspólnie planowali przebieg wycieczki szlakiem Doliny Mnikowskiej, zastanawiając się nad jej dokładną trasą. Jak można było przeczytać na stronach internetowych o tematyce turystycznej - Nadleśnictwo Krzeszowice wyróżnia krasowy krajobraz doliny jurajskiej z licznymi miejscami kultu religijnego. To na nie uczestnicy zajęć zwrócili szczególną uwagę, wymieniając się informacjami na temat obiektów sakralnych w okolicach Krzeszowic. Częścią spotkania  było również wspólne oglądanie filmu o  Dolinie Mnikowskiej i znajdujących się na jej trasie atrakcjach  turystycznych.
W poniedziałkowych  zajęciach -tak jak to było dotychczas - uczestniczyli stali wolontariusze naszej fundacji, którzy poświęcili swój czas seniorom, pomagając im w posługiwaniu się komputerem i internetem.Zajęcia komputerowe są elementem projektu "Przez pokolenia-przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów" finansowanego ze środków Rządowego Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020.