wtorek, 9 kwietnia 2013

FRIL w projekcie "Menadżer Ekonomii Społecznej"

Członkowie zarządu fundacji Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, Zdzisława Kot-Malinowska i Bogusław Sobczak rozpoczęli w ten weekend szkolenia w ramach projektu "Menadżer Ekonomii Społecznej" organizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 150 godzinach zajęć z zakresu prawnych aspektów prowadzenia PES, finansów PES oraz ich źródeł finansowania, marketingu, controlingu, zarządzania strategicznego, strategii rozwoju, współpracy PES z otoczeniem, fundraisingu i wolontariatu. szkolenie w trybie weekendowym zakończy się w czerwcu.