poniedziałek, 18 lutego 2013

Grupa ds. projektów społecznych

W ramach tej grupy opracowywane są projekty dotyczące m.in. takich kwestii jak problemy osób niepełnosprawnych, wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także projekty aktywizujące i edukacyjne dla młodzieży.


- W roku 2014 zrealizowaliśmy projekt "Lasy dla życia. Rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych", który został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej informacji na temat projektu na stronie http://lasydlazycia.info/

- W 2014 zrealizowaliśmy projekt "Przez pokolenia - przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów", który został dofinansowany ze środków Rządowego Programy Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Więcej informacji na stronie projektu http://lasydlazdrowia.info/