wtorek, 20 czerwca 2017

400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

W sobotę 17. czerwca w  Rytwianach odbyły się Główne Uroczystości Jubileuszowe 400-lecia Pustelni Złotego Lasu.W tym ważnym wydarzeniu wzięła udział kilkunastoosobowa reprezentacja Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.


Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach to miejsce szczególne nie tylko dla leśników. Dzisiejsza Pustelnia to miejsce przesiąknięte modlitwą i duchowością żyjących tu przez dwieście lat kamedulskich pustelników, otoczone lasami i oddalone od cywilizacyjnego zgiełku dużych miast...
Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszowych w Rytwianach była msza święta w ogrodach klasztornych odprawiona przez Jego Eminencję ks. kardynała Gerharda Muellera- prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary. W uroczystej mszy świętej wzięła udział kilkunastoosobowa reprezentacja Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, w tym członkowie Zarządu, młodzi wolontariusze fundacji - absolwenci krakowskich uczelni wyższych, przedstawiciele wolontariatu seniorów działających przy naszej fundacji, słuchacze UTW im. Jana Pawła II w Krakowie, a także osoby niepełnosprawne i przyjaciele fundacji.Wśród reprezentacji FRIL były również osoby zaangażowane w prace nad publikacją na temat Św. Jana Gwalberta. Publikacja ta powstaje w ramach przedsięwzięcia FRIL pn. "Lasy dla życia"", nad którym Patronat Honorowy sprawuje Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Krakowie. Jednym z elementów "Lasów dla życia" są działania popularyzujące postać Świętego Jana Gwalberta - patrona leśników.W ostatnim czasie nawiązaliśmy już współpracę z leśnikami z całej Polski, którzy na bieżąco informują nas o miejscach kultu Świętego w polskich lasach. W maju b.r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto " w Wieliczce został zorganizowany wykład pt. "Zapomniany patron leśników" kierowany do słuchaczy UTW im. Jana Pawła II w Krakowie i nie tylko. Planowane są kolejne takie wykłady w zainteresowanych tematyką placówkach edukacyjnych. Jednak najważniejszym elementem naszej działalności związanej ze Świętym Janem Gwalbertem jest wspomniana publikacja w całości poświęcona temu Świętemu. Pracami redakcyjnymi kieruje Pan dr Zbigniew Powązka, który poprowadził pielgrzymkę FRIL do Rytwian.
Delegacja FRIL do Rytwian zabrała unikatową ikonę z wizerunkiem Św. Jana Gwalberta, którą uczestnicy mieli ze sobą podczas głównej mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. kardynała Gerharda Muellera -prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary. Reprezentacja FRIL uczestniczyła również w spotkaniu z ks. dr. Lucjanem Bielasem- opiekunem duchowym Dni Skupienia Leśników, który wyraził zainteresowanie dotychczasowymi działaniami fundacji, związanymi ze Św. Janem Gwalbertem. Ksiądz Doktor pomodlił się wspólnie z przedstawicielami FRIL przy relikwiarzu Św. Gwalberta umieszczonym w rytwiańskim kościele Pustelni Złotego Lasu oraz poświęcił i pobłogosławił przywiezioną przez nich ikonę.


Poświęcenie relikwii z wizerunkiem Św. Jana Gwalberta przywiezionej przez FRIL do Rytwian
Reliwiarz św. Jana Gwalberta znajdujący się w pokamedulaskim kościele pw. Zwiastowania NMP w RytwianachPustelnia Złotego Lasu w Rytwianach