poniedziałek, 1 lutego 2016

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych na spotkaniu z młodzieżą

W poniedziałek 1. lutego w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  w Oświęcimiu odbyły się zajęcia  dla młodzieży z udziałem przedstawiciela naszej fundacji. Tematem blisko godzinnego spotkania, które odbywało się w ramach zajęć z zakresu edukacji prawnej,  były prawne podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz działalność społeczna w praktyce na przykładzie fundacji Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych. Koordynator projektów FRIL opowiedział młodzieży o tym jak na co dzień funkcjonuje organizacja pozarządowa, o realizowanych przez nas projektach i przedsięwzięciach oraz o współpracy fundacji z młodymi wolontariuszami. 
Poprzez takie spotkania chcemy motywować młode osoby do działania, zarażać je ideą wolontariatu. Chcemy pokazywać, że warto angażować się w zmienianie świata, rozwój społeczny, wspieranie najsłabszych i wykluczonych. 

W przyszłości nasza fundacja planuje kolejne takie spotkania z młodzieżą.