środa, 22 kwietnia 2015

Zapraszamy do Udziału w EDD 2015 w Małopolsce!

Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, jednostki kultury oraz osoby indywidualne pasjonujące się historią i kulturą zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji Europejskich Dni Kultury, przypadające na drugi i trzeci weekend września. Jak co roku  tysiące podmiotów z wszystkich państw UE biorą udział w wydarzeniu promującym dziedzictwo kulturowe poszczególnych krajów, regionów i społeczności lokalnych.


Do 31 maja 2015 r. czekamy na Państwa zgłoszenia udziału w zaplanowanych na 12-13 i 19-20 września 2015 r. Europejskich Dni Dziedzictwa, największym w Europie wydarzeniu promującym dziedzictwo kulturowe i edukację kulturalną społeczeństwa. Zgonie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, hasło przewodnie 23. edycji EDD w Polsce brzmi: „Utracone dziedzictwo”.

Uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość szerokiej interpretacji tego hasła daje szansę uczestnictwa w EDD wszystkim zainteresowanym organizatorom w województwie małopolskim.
Poprzez tak sformułowany temat przewodni chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na:
• wszelkie elementy utraconego dziedzictwa – poczynając od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego, będących wynikiem wydarzeń II Wojny Światowej, (w tym roku będziemy obchodzić 70. rocznicę jej zakończenia),
• utratę materialnych źródeł tożsamości spowodowaną decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy ludzi,
• utracone w różnych okolicznościach skarby narodowe, cenne zabytki architektury w każdej najmniejszej miejscowości, zapomniane lokalne tradycje, zdewastowane parki, ogrody, cmentarze, pomniki przyrody etc.
Przez ten temat przewodni chcemy również zwrócić uwagę opinii społecznej na dziedzictwo, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach, a które możemy jeszcze uratować.

Wszystkie zgłoszone imprezy i wydarzenia będą promowane na ogólnopolskim portalu internetowym www.edd.nid.pl, a także w specjalnie przygotowanym przez nas Informatorze EDD 2015.

Zachęcamy do współpracy i zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa!

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych jest regionalnym koordynatorem EDD w Województwie Małopolskim.