poniedziałek, 30 marca 2015

Klub Przyjaciół Lasu na powitanie wiosny

27 marca  w MDK "Dom Harcerza" w Krakowie miało miejsce drugie spotkanie Klubu Przyjaciół Lasu, tym razem pod hasłem "Ptaki- heroldowie wiosny". Gościem specjalnym  Klubu była Pani dr inż. Małgorzata Bujoczek z Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Tematyka ornitologiczna spotkania nawiązywała do rozpoczynającej się właśnie wiosny.

Piątkowy wieczór w MDK zgromadził kilkudziesięciu miłośników przyrody, wśród których liczną grupę stanowiły dzieci. To właśnie do nich  kierowany był  konkurs plastyczny pod hasłem "Ptaki mojego miasta". Autorzy najładniejszych prac zostali nagrodzeni, a upominki najmłodszym miłośnikom lasu osobiście wręczyła Pani Doktor Małgorzata Bujoczek.
Integralną częścią spotkania była prezentacja o tematyce ornitologicznej przygotowana przez Gościa Klubu. Prelekcja dotyczyła gatunków i cech charakterystycznych ptaków, ptasich zwyczajów, tras przelotów, gniazdowania, czy wreszcie sposobu wieszania i kontroli budek dla ptaków. Jej częścią było wspólne słuchanie i rozpoznawanie ptasich głosów, które na co dzień słyszymy w naszym mieście. Wykład zakończył konkurs wiedzy ornitologicznej, podczas którego, w nagrodę za poprawne odpowiedzi, Klubowicze odbierali podarowane przez Dyrektora MDK "Dom Harcerza" ręcznie wykonane, drewniane budki dla ptaków. Po spotkaniu Pani Doktor Bujoczek chętnie odpowiadała na  pytania dociekliwych uczestników spotkania.
Spotkanie Klubu Przyjaciół Lasu zakończyły dyskusje i rozmowy na tematy przyrodnicze przy kawie i herbacie.

O terminie kolejnego spotkania KPL w MDK "Dom Harcerza" poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku. Już teraz serdecznie zapraszamy!


Przypomnijmy: Klub Przyjaciół Lasu to cykliczne spotkania z osobami, którym prawdziwie bliska jest tematyka lasu. Każde z nich jest okazją do wspólnych rozmów i dyskusji na temat przyrody i nie tylko.  KPL to sposób na ciekawe spędzanie czasu w towarzystwie osób o podobnych upodobaniach.
Przedsięwzięciu patronuje Koło Naukowe Leśników WL UR w Krakowie oraz Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Niepołomicka"