wtorek, 10 czerwca 2014

Projekt „Przez pokolenia-przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów”.

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację projektu pn. „Przez pokolenia-przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów”. Projekt ma na celu aktywizację, integrację oraz rehabilitację osób starszych, w tym niepełnosprawnych. 

Projekt realizujemy w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz we współpracy z DPS im. Św. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie i Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Papieskim. 
Jego uczestnikami jest grupa 40 seniorów, w tym 30 podopiecznych wspomnianych DPSów oraz 10 słuchaczy UTW.  W celach podniesienia sprawności fizycznej, a także rehabilitacji osób starszych planujemy wykorzystać terapeutyczne właściwości lasu. Kluczowym elementem naszego projektu uczyniliśmy wycieczki seniorów do lasów i Parków Narodowych położonych w bliskim sąsiedztwie Krakowa, w tym zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe z wykorzystaniem sylwoterapii (terapia poprzez las). Obok rekreacyjnych wyjazdów krajoznawczych projekt zakłada również: zajęcia komputerowe dla seniorów, spotkania z podróżnikami, opracowanie specjalnego przewodnika turystycznego dla seniorów i in. Warto zaznaczyć, iż ważną rolę w projekcie – w myśl idei integracji międzypokoleniowej- odegrają wolontariusze- młode osoby, które będą towarzyszyć seniorom w czasie trwania całego projektu.
Projekt zainauguruje ogólnodostępna plenerowa impreza integracyjna pn. "Świętowanie lata- czas w las!", która odbędzie się 1 lipca br. na terenie Polany Leśnej na Sitowcu w Niepołomicach. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym m.in. warsztaty kuchni leśnej, wspólne czytanie legend słowiańskich, ognisko, warsztaty florystyczne... 
Zapraszamy do Niepołomic! 
W trakcie realizacji działań projektowych zostanie nakręcony reportaż filmowy przeznaczony do emisji telewizyjnej.
Wkrótce powstanie też specjalny serwis internetowy poświęcony turystyce przyrodniczej i rekreacyjnej krakowskich seniorów, który będzie dostarczał bieżących informacji na temat realizowanego projektu,  w tym materiały filmowe, zdjęcia, relacje uczestników projektu.

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krakowie oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  
                                         

Projekt jest współfinansowany ze środków z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.