niedziela, 1 czerwca 2014

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 z FRIL


Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych włącza się w organizację tegorocznej, 22. już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w dniach 13-14 oraz 20-21 września. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw, które można byłoby włączyć do tegorocznego programu EDD.
Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło przewodnie 22. edycji EDD w Polsce brzmi: „Dziedzictwo – źródło tożsamości”.

Temat przewodni tegorocznej edycji EDD nawiązywać ma do wszelkich aspektów, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości, poczucia przynależności i związku z historią, językiem, tradycją i rodziną. Szczególnie zależy nam na zaakcentowaniu i wyróżnieniu wyrazu „źródło” przez co chcielibyśmy zwrócić uwagę opinii publicznej na dość zapomniany i niedostrzegany aspekt polskiego dziedzictwa związany z wszelkimi akwenami, sieciami dróg wodnych, terenami zielonymi czy zabytkami hydrotechnicznymi.
W tym roku mija setna rocznica wybuchu I wojny światowej, w związku z czym chcielibyśmy również przypomnieć opinii publicznej o zabytkowych cmentarzach wojennych i grobach żołnierzy wszystkich narodowości licznie rozsianych w granicach województwa.
W dobie kryzysu i niskich subwencji na kulturę zachęcamy również do zgłaszania wydarzeń nie wymagających dużych nakładów finansowych, takich jak np.:
- otwarcie Muzeum/ Izby Tradycji bezpłatnie dla zwiedzających w wybranym dniu trwania EDD,
- zorganizowania wycieczki pieszej z przewodnikiem po danej miejscowości;
- zorganizowania prelekcji ze społecznikiem bądź miłośnikiem historii;
- polecenia do samodzielnego zobaczenia jakiegoś wyjątkowego miejsca bądź zabytku, który
zostanie w wybranym dniu otwarty dla turystów bądź jest ogólnodostępny;
- polecenia do samodzielnego zobaczenia miejsca pamięci, zapomnianego cmentarza
wojennego, starego drzewa, które ma ciekawą historię bądź parku. Etc.
Wszystkie zgłoszone przez organizatorów wydarzenia będą promowane na ogólnopolskim
portalu internetowym www.edd.nid.pl, a także w specjalnie przygotowanym przez nas Informatorze EDD 2014 dla województwa małopolskiego.

Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny – coraz bardziej wpisują się w świadomość społeczną mieszkańców województwa małopolskiego, a przy tym stają się ważnym instrumentem edukacji i promocji ochrony dziedzictwa kulturowego.