wtorek, 19 lutego 2013

Turysta niepełnosprawny

Tyle mówi się w niektórych mediach o dyskryminacji, jednak nieczęsto w tym kontekście pojawiają się osoby niepełnosprawne. I choć w ostatnich latach naprawdę wiele się zmieniło na plus, szczególnie w budownictwie, w likwidowaniu barier architektonicznych, to jednak wiele dziedzin życia społecznego, które mogłyby być dla niepełnosprawnych dostępne, pozostają poza ich zasięgiem. 
FRIL stara się o pozyskanie środków i realizację projektu promującego turystykę przyrodniczą osób niepełnosprawnych, w tym nie tylko osób z niepełnosprawnością ruchową.