sobota, 5 grudnia 2015

O edukacji przyrodniczo-leśnej w Rogowie

W dniach 2-3 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się konferencja z cyklu Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej konferencji były "Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce".

W Rogowie co roku spotykają się edukatorzy leśni, specjaliści ds. edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictw z całej Polski, pracownicy Parków Narodowych i Lasów Państwowych, by dyskutować nt. zagadnień współczesnej edukacji przyrodniczo- leśnej społeczeństwa i wymieniać się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

W tym roku po raz pierwszy do uczestnictwa w konferencji zaproszony został przedstawiciel Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, które reprezentowała Joanna Tlałka. O projektach naszej fundacji z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej była mowa w wykładzie jednego z prelegentów konferencji -Pani dr inż. Magdaleny Frączek z Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Pani Doktor w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Pasja, wiedza ,umiejętności i kompetencje społeczne, czyli o potencjale akademickiej edukacji przyrodniczo-leśnej” projekty „Lasy dla życia. Rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Akademia Leśnego Odkrywcy” wskazała jako przykład modelowej współpracy organizacji pozarządowej z Wydziałem Leśnym UR i innymi instytucjami zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną, w tym z Lasami Państwowymi. W opinii dr Frączek istotną grupę odbiorców edukacji leśnej stanowią osoby niepełnosprawne. Edukatorzy leśni w swojej pracy coraz częściej spotykają się z takimi osobami. Przygotowanie do pracy zdobywają m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. To właśnie do tej szczególnej kategorii użytkowników lasów Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych kieruje swoje działania realizując projekty z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.