piątek, 12 czerwca 2015

Dzień Mieszkańca DPS im. św. Brata Alberta

10 czerwca przedstawiciele naszej fundacji gościli na Święcie Mieszkańca Domu Pomocy Społecznejim. św. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego w Krakowie.

DPS im. św. Brata Alberta jest placówką o bogatej historii, - jego otwarcie miało miejsce w lipcu 1938 roku. Dom ten pod nazwą Przytuliska im. Brata Alberta był domem dla bezdomnych i bezrobotnych mężczyzn.
We wrześniu 1939 roku Niemcy zrzucili kilka bomb na przylegające do domu boisko sportowe i uszkodzili budynek schroniska. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Krakowa budynek został zarekwirowany. Braci Albertynów Niemcy wywieźli do Oświęcimia gdzie wszyscy zginęli, mieszkańców przytuliska zdolnych do pracy fizycznej wywieźli na roboty w głąb Rzeszy. Niedołężnych starców wywieźli w niewiadomym kierunku i ślad o nich zaginął. Budynek służył jako szpital dla żołnierzy niemieckich. Pod koniec 1943 roku na polecenie gubernatora Franka, wszystkie kobiety z terenu województwa krakowskiego pozostające w przytuliskach pod opieką sióstr Albertynem zostały umieszczone w budynku przytuliska.  Po wyzwoleniu w 1945 roku Rada Narodowa miasta Krakowa ustaliła nową nazwę dla domu jako Zakład dla Nieuleczalnie Chorych. W okresie 1950 do 1959 roku budynek został rozbudowany i zmodernizowany.
DPS im. Brata Alberta współpracuje z FRIL od ubiegłego roku. Dzięki nawiązanej współpracy, grupa  mieszkańców placówki bierze udział a w innowacyjnym projekcie "Lasy dla życia", w ramach którego organizowane są dla nich wycieczki leśne z elementami sylwoteroapii, rehabilitacji i aktywizacji.  W tym roku odbędize wsię druga edycja projektu z udziałem mieszkańców DPS im. św. Brata Alberta.