poniedziałek, 18 lutego 2013

Grupa ds. projektów ekologicznych i promocji turystyki

W zakresie działań grupy znajdują się zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska, racjonalnego korzystania z jego zasobów, jak również promocja turystyki, w tym turystyki leśnej. Celem FRIL jest zwiększenie świadomości społecznej na temat bogactw środowiska naturalnego, w tym jego właściwości prozdrowotnych.

- W roku 2013 zrealizowaliśmy film dokumentalny "Róg Zbramira", który promuje lasy i tradycje związane z leśnictwem. Film powstał w ramach Programu Województwa Małopolskiego Nasz region. Nasza szansa".

- W roku 2014 zrealizowaliśmy projekt "Lasy dla życia. Rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych", który został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej informacji na temat projektu na stronie http://lasydlazycia.info/

- W 2014 zrealizowaliśmy projekt "Przez pokolenia - przez świat. Małe i duże wycieczki krakowskich seniorów", który został dofinansowany ze środków Rządowego Programy Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Więcej informacji na stronie projektu http://lasydlazdrowia.info/